Skip to main content

Yogaevent og generalforsamling i Foreningen YogaRanders

Yogaevent og generalforsamling i Foreningen YogaRanders

 

Onsdag 25. april kl. 18-21:00 i Remisen

 

Program

18:00-19:30 Gratis Yogaevent

19:30-21:00 Generalforsamling og let “smør-selv” buffet

 

Gratis Yogaevent

Forud for generalforsamling inviterer vi til en Gratis Yogaevent

 

Indhold:

Irrene og Hening Wilsten leder et yogaprogram med inspiration fra deres seneste yogarejser til Indien, Thailand og Bali

 

Deltagelse og tilmelding:

Deltagelse er åbent for alle medlemme, men af pladshensyn er deltagerantallet begrænset til max 20

Tilmelding er derfor nødvendig.

Medbring din egen yogamåtte og evt. tæppe

I forbindelse med Generalforsamlingen vil vi arrangere et let “smør-selv” buffet, så du behøver ikke at spise før eller efter arrangementet.

 

Book din plads her via Place2Book

 

 

Ordinær generalforsamling i foreningen YogaRanders

Dageorden:

1.Valg af dirigent og stemmetællere

2.Aflæggelse af beretning

3.Regnskabsaflæggelse

4.Behandling af indkomne forslag

5.Valg af bestyrelse

6.Valg af revisor

7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Deltagelse i generalforsamlingen er for alle medlemmer af Facebookgruppen YogaRanders og er naturligvis gratis og kræver ingen tilmelding.

 

Vi håber at se dig og dermed din opbakning til foreningens arbejde.