Skip to main content

Generalforsamling i Foreningen YogaRanders

Generalforsamling i Foreningen YogaRanders

Onsdag d. 10. juni kl. 19 – 21 i Remisen

Program

19:00-21:00 Generalforsamling og sandwich

Indhold:

Tidligere har vi i forbindelse med Generalforsamlingen afholdt gratis yoga. Pga. corona er dette desværre aflyst i år.

Deltagelse og tilmelding:

Deltagelse er åbent for alle medlemme, men pga. corona må vi i øjeblikket max. være 10. Man er meget velkommen til at deltage på Generalforsamlingen via Skype. Send en mail til hening@yogaranders.dk hvis du ønsker at deltage.

Hvis du ønsker at stille op i bestyrelsen, bedes du ligeledes sende en mail til hening@yogaranders.dk inden onsdag d. 10. juni.

I forbindelse med Generalforsamlingen vil vi sørge for sandwich, så du behøver ikke at spise før eller efter arrangementet.

Ordinær generalforsamling i foreningen YogaRanders

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og stemmetællere

2.Aflæggelse af beretning

3.Regnskabsaflæggelse

4.Behandling af indkomne forslag

5.Valg af bestyrelse

6.Valg af revisor

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Deltagelse i generalforsamlingen er for alle medlemmer af Facebookgruppen YogaRanders og er naturligvis gratis. Tilmelding er ikke nødvendig til generalforsamlingen.

Vi håber at se dig og dermed din opbakning til foreningens arbejde.